Zamknij
okno

Uwłaszczenia – sprawa cywilna, czy administracyjna?

07.10.2020r.
Porady

Bardzo często wśród spraw prowadzonych przez Kancelarię Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego pojawiają się sprawy dotyczące własności nieruchomości. Problematyka nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości wielu spraw sięga lat 70 i 80 i wiąże się z brakiem tzw. aktu własności ziemi (AWZ), a więc dokumentu, który był wydawany jako potwierdzenie prawa własności do nieruchomości rolnych na mocy ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych.

Jest to bardzo ważny dokument, który w przypadku gdy nieruchomość nie posiada założonej księgi wieczystej, stanowić może jedyny tytuł własności. Stanowi on jednocześnie podstawę do założenia księgi wieczystej nieruchomości.

Zdarzają się także sytuacje, gdzie akt własności ziemi został wydany dla kilku działek ewidencyjnych znajdujących się w posiadaniu uprawnionego z pominięciem jednej z Jego nieruchomości lub przy wydawaniu aktu własności ziemi błędnie wpisano numer działki dla, której dokument ten został wydany. Zdarzają się liczne sprawy, w których Klienci bezskutecznie próbują samodzielnie prostować owe błędy w drodze postępowania administracyjnego, prowadząc obszerną i niekiedy wręcz kilkuletnią korespondencję ze Starostwem Powiatowym, czy też Urzędem Gminy. Należy jednak wyraźnie podkreślić, iż obecnie wszystkie sprawy związane z uwłaszczeniem nieruchomości rolnych w trybie ustawy z dnia 26 października 1971r. wyłączone są z trybu administracyjnego i rozstrzygane są przez sądy rejonowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości.

Warto wiedzieć również, iż postępowanie sądowe w sprawach o uwłaszczenie jest wolne jest od opłat sądowych i dość często może być ono alternatywą dla postępowania o zasiedzenie nieruchomości, które, co do zasady, wiąże się z koniecznością poniesienia stałej opłaty sądowej od wniosku o zasiedzenie w wysokości 2.000,00 zł. oraz koniecznością wykazania spełnienia przesłanek zasiedzenia nieruchomości.