Nieruchomości i prawo majątkowe:

Nasza kancelaria powstała z myślą o osobach fizycznych oraz prawnych, które poszukują pomocy ze wszelkiego rodzaju postępowaniami lub sprawami sądowymi. Nasz zespół to radcy prawni, prawnicy oraz rzeczoznawcy majątkowi, którzy już od kilkunastu lat udzielają pomocy oraz porad w związku z prowadzonymi sprawami. Współpracujemy także z wieloma specjalistami z różnych dziedzin takich jak podatki, medycyna czy wycena nieruchomości, których wsparcie pozwala nam na dokładną ocenę sytuacji mocodawcy, a następnie udzielenie mu niezbędnych wskazówek i pomocy.

Jedną ze specjalizacji, jaką zajmuje się nasza kancelaria są nieruchomości oraz prawo majątkowe. Na tej podstronie znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące zakresu prowadzonych przez nas spraw w tej dziedzinie.

Mienie, prawa majątkowe, własność – czym są?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Prawa majątkowe to najprościej mówiąc wszelkie prawa przysługujące podmiotom, które wyrażają wartość ekonomiczną lub gospodarczą dla uprawnionego. Najdalej idącym prawem majątkowym jest rzecz jasna prawo własności, które może dotyczyć zarówno nieruchomości (gruntów, budynków), jak i ruchomości (rzeczy).

Grunty oraz budynki są jednymi z naszych najcenniejszych dóbr, dlatego prawo szczegółowo reguluje kwestie związane z prawem własności. Prawo własności nie jest prawem bezwzględnym, bowiem właściciel, w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego, może korzystać z wyłączeniem innych osób, z rzeczy zgodnie ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa. W szczególności może on pobierać pożytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych granicach może rozporządzać rzeczą m.in. przez jej zbycie (sprzedaż), oddanie w użytkowanie, dzierżawę czy najem.

Co więcej, właściciel przy wykonywaniu swego prawa własności powinien powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W przeciwnym razie właściciele nieruchomości sąsiednich mogą skorzystać z przysługujących im uprawnień ochrony własnej nieruchomości przed tzw. immisjami.

Poza prawem własności w polskim systemie prawa funkcjonują ograniczone prawa rzeczowe, którymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz hipoteka.

Zdarzają się zatem sytuacje, w których prawa właściciela, posiadacza nieruchomości czy też inwestora zostają naruszone, a wówczas warto wiedzieć jakie uprawnienia przysługują w związku z posiadanym majątkiem. Nasza kancelaria zapewnia w tym zakresie kompleksową pomoc prawną.

Sprawy z zakresu nieruchomości i prawa majątkowego, jakie prowadzimy

Udzielamy pomocy zarówno reprezentując mocodawcę w postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych, jak i prowadzimy doradztwo, sporządzamy akty, a także bierzemy udział w negocjacjach przy zawieraniu umów związanych ze sprawami dotyczącymi majątku oraz nieruchomości.

Do konkretnych usług realizowanych w ramach naszej kancelarii należą więc:

  • przygotowywanie i weryfikacja umów związanych z obrotem nieruchomościami – sporządzamy oraz opiniujemy wszelkiego rodzaju akty (warunkowe, przedwstępne, przyrzeczone) związane z kupnem, sprzedażą nieruchomości oraz umowami deweloperskimi. Sporządzamy także umowy zniesienia współwłasności, podziału spadku lub podziału majątku, a także zniesienia współwłasności czy ustanowienia użytkowania wieczystego.
  • >sprawy wieczystoksięgowe, w tym m.in. postępowania o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem, zakładanie ksiąg wieczystych, uzyskanie zezwolenia na wgląd do księgi wieczystej oraz sporządzanie wniosków o wpis w księdze wieczystej,
  • postępowania administracyjne o uzyskanie prawa użytkowania wieczystego, o wypłatę odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub gminy i inne,
  • sprawy przed organami i sądami administracyjnymi związane z regulacjami budowlanymi, zagospodarowaniem przestrzennym oraz procesem inwestycyjnym – świadczymy pomoc z zakresu uzyskania decyzji konserwatora zabytków, pozwoleń na budowę, uzyskania warunków zabudowy i wiele innych. Naszym zadaniem jest zatem reprezentowanie inwestorów, deweloperów, generalnych wykonawców czy ubezpieczycieli w związku z realizowanymi pracami budowlanymi oraz postępowaniami z nimi związanymi.
  • dochodzimy praw właściciela nieruchomości o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zakazanie dalszych naruszeń prawa własności, w tym postępowania eksmisyjne – świadczymy pomoc w przypadku zajęcia lokalu, gruntu lub budynku przez osoby nieupoważnione,
  • sprawy związane z dochodzeniem zapłaty zaległego czynszu najmu oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
  • postępowania sądowe w sprawach cywilnych związanych z własnością, posiadaniem, w tym spraw o nabycie własności przez zasiedzenie, o zniesienie współwłasności i wszystkich powyżej wymienionych.

Mocodawca może zatem liczyć nie tylko na naszą pomoc w zakresie doradztwa, ale także reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania związane z prowadzonymi przez nas postępowaniami oraz sprawami związanymi z prawem majątkowym oraz nieruchomości serdecznie zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, gdzie uzyskają Państwo odpowiedzi na każdą wątpliwość.