Nieruchomości i prawo majątkowe:

  • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach cywilnych związanych z własnością, posiadaniem, w tym spraw o zasiedzenie nieruchomości, o zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • sprawy wieczystoksięgowe, w tym m.in. postępowania o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • sprawy związane ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
  • sprawy przed organami i sądami administracyjnymi związanych z prawem budowlanym oraz zagospodarowaniem przestrzennym,
  • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości,
  • dochodzenie zapłaty zaległego czynszu najmu i odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • sprawy o eksmisję,
  • przygotowywanie i weryfikacja umów związanych z obrotem nieruchomościami.