Windykacje i egzekucje komornicze:

  • pomoc prawna na każdym etapie postępowania egzekucyjnego, w tym również w toku sporu z powództwa przeciwegzekucyjnego,
  • windykacja należności – pomoc w poszukiwaniu majątku dłużnika i odzyskaniu długu, monitorowanie terminowości wpłat,
  • zaskarżanie bezprawnych czynności organów egzekucyjnych,
  • reprezentowanie dłużników w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.