Prowadzenie działalności gospodarczej:

  • sprawy o zapłatę należności powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym związanych z brakiem zapłaty za usługi lub towary przez kontrahenta,
  • kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą,
  • zakładanie spółek, w tym grup kapitałowych i podatkowych grup kapitałowych,
  • przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki z o.o.
  • przygotowanie wszelkich niezbędnych formularzy do KRS,
  • przygotowanie projektów uchwał,
  • opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów.