Prawo pracy:

  • prowadzenie spraw związanych z wypowiedzeniem umów o pracę,
  • dochodzenie roszczeń o przywrócenie do pracy,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w związku z nieprawidłowym rozwiązaniem stosunku pracy,
  • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę, cywilnoprawnych umów o świadczenie usług oraz kontraktów menadżerskich,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • dochodzenie roszczeń pracowników w związku z mobbingiem i dyskryminacją.