Separacja

Na czym polega separacja?

Z punktu widzenia przepisów prawa jest niczym innym, jak prawnym rozdzieleniem małżonków, bez rozwiązania związku małżeńskiego, a jej główną rolą jest ich pojednanie i przywrócenie prawidłowo funkcjonującego małżeństwa. Należy w tym miejscu podkreślić, iż rozwód i separacja to dwie, różne instytucje. Ich wspólną cechą jest zaś to, że wywołują takie same skutki w majątku wspólnym małżonków znosząc małżeńską wspólność ustawową i to właśnie ta cecha najczęściej skłania małżonków na złożenie wniosku o orzeczenie separacji. Poza tym, zarówno orzeczenie rozwodu, jak i pozostawanie w separacji pozbawia małżonków prawa do dziedziczenia po sobie, jak i prawa do ubiegania się o zachowek.

Separacja a rozwód – różnice

  • Rozwód jest orzekany w chwili, gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Natomiast separacja dotyczy jedynie zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.
  • Po orzeczeniu rozwodu byli małżonkowie mogą zawrzeć nowy związek małżeński, co jest niemożliwe w trakcie separacji.
  • W przypadku separacji – istnieje możliwość jej zniesienia i powrotu do wspólnego pożycia małżeńskiego. Prawomocnie orzeczony rozwód nieodwracalnie kończy małżeństwo.

Separacja krok po kroku, czyli jak przebiega sprawa?

Sprawa o separację może być rozpoznana w dwóch trybach. W sytuacji gdy małżonkowie chcą jej zgodnie i nie mają wspólnych, małoletnich dzieci, postępowanie odbywa się w trybie nieprocesowym, na podstawie zgodnego żądania (wniosku) Stron. Sprawa ogranicza się wtedy zazwyczaj do jednego posiedzenia, po którym Sąd wydaje postanowienie. W takim postanowieniu Sąd nie rozstrzyga o winie któregokolwiek z małżonków. Może jednak orzec np. co do alimentów na rzecz współmałżonka, czy sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, jednak tylko, jeśli małżonkowie złożą zgodny wniosek w tym zakresie. Sprawa rozpoznawana w takim trybie kończy się o wiele szybciej i jest też dużo mniej kosztowna. Opłata sądowa od wniosku o separację wynosi 100,00 zł.

W przypadku braku porozumienia małżonków, Sąd rozstrzygnie o separacji w postępowaniu procesowym (tzw. zwykłym trybie). Postępowanie takie inicjuje jeden z małżonków składając pozew do sądu okręgowego właściwego ze względu na wspólne miejsce zamieszkania małżonków, a jeśli takiego nie ma – miejsce zamieszkania strony pozwanej. Następnie, Sąd na jednej lub kilku rozprawach prowadzi postępowanie dowodowe. Sprawa kończy się wyrokiem Sądu, w którym tak, jak w przypadku rozwodu orzeka się o winie małżonków (chyba że na zgodny wniosek małżonkowie rezygnują z orzekania o winie). Ponadto sąd może też orzec w kwestiach takich jak: władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem, alimenty na rzecz współmałżonka i dzieci, czy sposób korzystania ze wspólnego mieszkania. Opłata sądowa o pozwu o separację wynosi 600,00 zł.

Trzeba również dodać, że nie zawsze separacja będzie dopuszczalna. Sąd nie rozstrzygnie o separacji, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych, małoletnich dzieci albo orzeczenie jej byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Zakończenie separacji.

Jeżeli małżonkowie zdecydują, że chcą kontynuować małżeństwo, składają do sądu okręgowego wniosek o zniesienie separacji. Wszystkie, poprzednie postanowienia wydane w postępowaniu o orzeczenie separacji zostają uchylone, a małżeństwo wraca do poprzednich zasad funkcjonowania. Aby to jednak było możliwe, potrzebny jest zgodny wniosek małżonków.

Jak pomagamy?

Każdą sprawę traktujemy indywidualnie, bo każda jest inna. Na spotkaniu omawiamy wszelkie jej aspekty i doradzamy takie rozwiązanie, które będzie najlepsze dla Klienta. Kancelaria zajmuje się sprawą kompleksowo, tj. od prowadzenia czynności przedsądowych, jak i  postępowania w Sądzie do czasu jego prawomocnego zakończenia.