Kapitalizacja renty – pomoc prawna

Jednym z kluczowych obszarów specjalizacji radcy prawnego Radosława Śliżewskiego są sprawy o kapitalizację rent odszkodowawczych. W ramach pomocy prawnej udzielanej naszym Klientom oferujemy kompleksowe wsparcie, na które składa się:

  • udzielenie wyczerpującej informacji o co chodzi w sprawie o kapitalizację renty, na czym polega i jak długo trwa postępowanie, jakie są korzyści i ryzyka z tym związane,
  • pomoc w obliczeniu kwoty jednorazowego odszkodowania w zamian za otrzymywane świadczenie okresowe,
  • inicjowanie polubownego postępowania o uzyskanie jednorazowego odszkodowania przed Ubezpieczycielem lub innym podmiotem zobowiązanym do zapłaty renty,
  • profesjonalne prowadzenie negocjacji w imieniu klienta w przedmiocie kapitalizacji świadczenia,
  • sporządzenie pozwu i reprezentacja przed sądem w sprawie o uzyskanie jednorazowego odszkodowania w zamian za rentę odszkodowawczą,
  • zawieranie ugód i porozumień sądowych lub pozasądowych w sprawach kapitalizacji renty,
  • wsparcie merytoryczne na każdym etapie prowadzenia sprawy.

Zachęcamy do kontaktu jeśli chciałbyś skonsultować swoją sytuację i uzyskać informację czy możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Poniższe informacje przybliżą Ci czym jest i w jakiej sytuacji jest możliwe uzyskanie omawianego świadczenia.

Czym jest renta odszkodowawcza?

Renta odszkodowawcza jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym okresowo (zwykle w ratach miesięcznych) w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia lub ograniczeniem możliwości wykonywania pracy zarobkowej na skutek różnego rodzaju wypadków. Renta przyznawana jest najczęściej ofiarom wypadków drogowych, wypadków przy pracy, ofiarom błędów medycznych oraz wielu innych zdarzeń, w wyniku których osoba pokrzywdzona doznaje tzw. szkody na osobie (więcej na ten szkody na osobie przeczytasz na stronie https://rsprawnik.pl/specjalizacja/odszkodowania/)

Kapitalizacja renty – co to jest?

Jeśli danej osobie przysługuje renta z tytułu utraconych dochodów lub zwiększonych potrzeb (odszkodowawcza, zwana też powypadkową), wówczas polskie prawo dopuszcza w określonych sytuacjach możliwość ubiegania się o zamianę tej reny odszkodowawczej (lub jej części) na jednorazowe świadczenie pieniężne. Czynność tą określa się mianem kapitalizacji renty.

W jakim czasie można żądać kapitalizacji renty?

Ubieganie się nie jest ograniczone terminem, jak również roszczenie w tym zakresie nie ulega przedawnieniu. Oznacza to, że o kapitalizację renty możemy wystąpić w każdym czasie, gdy tylko renta odszkodowawcza jest nam wypłacana.

Co jednak istotne, przedawnieniu może ulec samo roszczenie o uzyskanie renty odszkodowawczej, co trwale uniemożliwi nam staranie się o kapitalizację renty. Dlatego bardzo ważne jest by jak najszybciej zasięgnąć w tej kwestii porady radcy prawnego, specjalizującego się w prowadzeniu spraw odszkodowawczych oraz o kapitalizację renty.

Czy trzeba spełnić jakieś warunki by ubiegać się o kapitalizację renty?

Tak. Jedynym warunkiem jest istnienie „ważnego powodu”, dla którego ubiegamy się o zamianę okresowo wypłacanej renty na jednorazowe świadczenie odszkodowawcze.

Doświadczenie Kancelarii radców prawnych w Lublinie wskazuje, że nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to co może być takim ważnym powodem. Ustawodawca pozostawił jedynie przykład, że takim powodem jest sytuacja, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Co istotne, ważny powód musi zostać przez nas nie tylko precyzyjnie wskazany, ale również drobiazgowo uzasadniony. Należy przy tym wziąć pod uwagę kwestie związane z potrzebą zapewnienia sobie wieloletniego utrzymania, często w sytuacji, gdy koszty te są zwiększone z uwagi na poniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Decyzja dotycząca ubiegania się o kapitalizację renty niesie za sobą również spore ryzyko. Dlatego każdej osobie rozważającej możliwość skorzystania z możliwości zamiany renty na jednorazowe odszkodowanie bezwzględnie zalecamy skorzystanie z usług radcy prawnego lub adwokata posiadającego doświadczenie w tego typu sprawach.

Jaka jest wysokość jednorazowego odszkodowania w zamian za rentę powypadkową?

Wysokość jednorazowego odszkodowania zależy od wielu czynników, m.in. wieku poszkodowanego, wysokości otrzymywanej aktualnie renty i tytułu z jakiego została przyznana, stanu zdrowia itd. Z uwagi na charakter roszczenia bywają to kwoty znaczne, sięgające nieraz nawet kilkunastu milionów złotych. Zależy to jednak zawsze od indywidualnych uwarunkowań konkretnego przypadku.

Radca Prawny Radosław Śliżewski oferuje kompleksową pomoc nie tylko w obliczeniu docelowej kwoty kapitalizacji, lecz także w świadomym podjęciu decyzji w przedmiocie kapitalizacji renty w oparciu o posiadane doświadczenie praktyczne. Świadczymy pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych na obszarze całej Polski.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady ani konsultacji prawnej, a informacje w nim zawarte uwzględniają stan prawny aktualny na dzień 08.04.2022 r.