Kredyty frankowe:

  • unieważnienie umowy kredytu we frankach z jednoczesnym zwrotem już zapłaconych rat kapitałowo – odsetkowych i innych świadczeń (prowizji, opłat, składek ubezpieczeniowych),
  • tzw. „odfrankowienie” kredytu we frankach, czyli zwrot nadpłaconych rat kredytu wskutek stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz opłat z tytułu ubezpieczenia tzw. niskiego wkładu własnego, z jednoczesnym zmniejszeniem kwot aktualnie spłacanych rat kapitałowo – odsetkowych.