Odszkodowania:

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed Zakładami Ubezpieczeń oraz przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach związanych ze szkodą na osobie o zadośćuczynienie, odszkodowanie i rentę, w tym także odnośnie szkód mających miejsce poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach likwidacyjnych przed Zakładami Ubezpieczeń oraz przed sądami wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych związanych ze szkodą majątkową,
  • reprezentacja osób poszkodowanych przestępstwem, w tym ofiar wypadów drogowych w sprawach karnych,
  • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych, jak i pozasądowych.