Ubezpieczenia społeczne – sprawy z ZUS:

 

  • reprezentacja sądowa oraz przed ZUS i KRUS,
  • odwołania od decyzji ZUS i KRUS,
  • o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
  • o ustalenie prawa do emerytury i renty, w tym z tytułu pracy w warunkach szczególnych,
  • ustalanie kapitału początkowego,
  • ustalenie podlegania lub niepodlegania ubezpieczeniom społecznym,
  • emerytury, zasiłki chorobowe i macierzyńskie,
  • renty rodzinne,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy.