Zamknij
okno

Odszkodowanie dla rolnika za ubytek w plonie.

07.10.2020r.
Porady

Na skutek ujemnych skutków przezimowania Klient Kancelarii Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego, który na co dzień prowadzi działalność rolniczą, poniósł szkodę w uprawach. Wymarznięcie roślin zostało zgłoszone zakładowi ubezpieczeń w ramach ubezpieczenia upraw rolnych (ubezpieczenia obowiązkowego rolników).

Ubezpieczyciel w okresie wiosennym nie stwierdził uszkodzenia roślin i odmówił wypłaty odszkodowania. Przy żniwach stwierdzono jednak znaczny ubytek plonu.

Wtedy ów rolnik zwrócił się o pomoc prawną do Kancelarii. Przed sądem dochodzono rekompensaty w wysokości ok. 65.000 zł. W toku sprawy sądowej wywołano opinie biegłych rzeczoznawców z zakresu szacowania szkód w uprawach rolnych. Specjaliści potwierdzili istnienie związku między ujemnymi skutkami przezimowania, a zmniejszonym plonem.

Zarówno Sąd pierwszej instancji, jak i Sąd odwoławczy po apelacji ubezpieczyciela, uznały roszczenie w całości za uzasadnione.

Klient wygrał sprawę dostając stosowne odszkodowanie oraz uzyskał zwrot wszelkich poniesionych kosztów sądowych wraz z odsetkami.