Zamknij
okno

Odszkodowanie dla pokrzywdzonego przestępstwem.

07.10.2020r.
Porady

Zwabiony pod pretekstem zawarcia korzystnej transakcji Przedsiębiorca został obezwładniony przez nieznanych napastników oraz okradziony na miejscu rzekomej transakcji.

Pokrzywdzony zwrócił się do Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego o pomoc w odzyskaniu skradzionych pieniędzy.

W toku podjętych czynności złożony został wniosek o zabezpieczenie danych operatora komórkowego telefonu sprawcy. Dokładna analiza struktury połączeń oraz miejsc logowania telefonu pozwoliła na ustalenie osoby odpowiedzialnej i ujawnienie innych pokrzywdzonych. W procesie karnym Radca Prawny Radosław Śliżewski występował jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego. Przed sądem udowodniono winę sprawcy a na rzecz pokrzywdzonego przedsiębiorcy Sąd zasądził odszkodowanie równe wysokości skradzionego mienia, a także zwrot poniesionych kosztów procesu.

Warto zatem być świadomym swoich praw i w przypadku wątpliwości skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej Kancelaria Radcy Prawnego Radosława Śliżewskiego, która prowadzi tego typu sprawy zarówno przeciwko Bankom, jak i Towarzystwom Ubezpieczeń.